Potrzebujesz zindywidualizowanego projektu jachtu dostosowanego do własnych potrzeb?

Napisz na mail:

[email protected] 


-Ustalimy parametry jednostki, styl i  warunki współpracy 

– Wykonamy propozycje koncepcyjne kilku wersji w 2D  

– Wykonamy linie teoretyczne wybranej wersji w 2D 

– Przedstawimy wizualizację w 3D 

– Wykonamy rysunki wykonawcze w 3D 

– Znajdziemy wykonawcę